Startsida

Är du intresserad av festivalen? Låt dig inspireras av YouTube-videon och klicka här:
Gilla oss på Facebook! 
Läs senaste Nyhetsbrevet!
Motion om stadgeändring
Folder om sjungande pojkar

 

Värdig vinnare av Årets gossopran 2017: Wilmer Heikkilä från Luleå domkyrkas gosskör

 

PRESENTATION AV VECKANS KÖRFÖRÄLDER:

 

Judith Fagrell - Skara komkyrkoförsamlings goss- och flickkör

 

Jag heter Judith Fagrell och är mamma till Hilmer Fagrell som sjunger i Skara domkyrkoförsamlings goss- och flickkör. Jag  var själv med i domkyrkans flickkör och ungdomskör som barn, och sången har följt med mig hela livet även om jag nu för tiden inte har möjlighet att vara aktiv körsångare. Genom flickkören fann jag tillsammans med många andra min väg in i kyrkan och församlingens gemenskap, och med tacksamhet ser jag tillbaka på allt det som jag fått genom körsången: vänner för livet och ett språk för det outsägliga. Jag är oerhört tacksam för att min son får uppleva samma sak, och att kören fortsatt är en plats där barn (särskilt pojkar) kan få växa utan osunt fokus på prestation och resultat. 

 

Svenska kyrkans gosskörsförening står inför hot om upplösning. Kraftigt minskade ekonomiska resurser. Svenska kyrkans gosskörsförening har i 20 år verkat för pojkars sång i kyrkan. Föreningen finns till för de pojkar som sjunger i gosskör eller i blandad barnkör. Föreningen verkar inom Svenska kyrkan och har sedan starten tydligt markerat det genom sitt namn. SKGF välkomnar även gosskörer från andra samfund eller med ickekyrklig huvudman och har medlemskörer från övriga Norden, då motsvarande föreningar saknas. Till gosskörsfestivalen i Rättvik återvänder flera hundra pojkar varje år. För många av dem är gosskörsfestivalen den inspiration de behöver under resten av året med den lilla gosskören som kanske består av några få korister. Men även sångare i landets stora gosskörer behöver få känna att det finns många pojkar som delar deras intresse. Vi som arbetar med gosskör vet att pojkar i kör fungerar bäst tillsammans med andra pojkar. Därför hjälper SKGF till när nya.

LÄS HELA ARTIKELN

 
 
 
 
 
 
 
2016 års styrelse: Margareta Raab, Joakim Olsson Kruse, Lovisa Kronstrand Alinder, Vivi Boozon, och David Pettersson. På bild saknas Erik Svensson och Hugo Sunnerhagen. Läs mer om styrelsen här.