Startsida

Aktuella länkar:

Är du intresserad av festivalen? Låt dig inspireras av YouTube-videon och klicka här:

Kallelse till årsmöte 2018
Motion om stadgeändring

Gilla oss på Facebook! 
Läs senaste Nyhetsbrevet!
Folder om sjungande pojkar

Reseskildring från Studieresa till Tölzer och Regensburg

 

KÖRPRESENTATION

Göteborgs gosskör

 

Göteborgs Gosskör grundades i Göteborgs Domkyrka 1962 och är sedan 1997 en fristående ideell förening med sina övningslokaler i Kristus Konungens församlingshem vid Heden. Gosskören samarbetar med olika kulturinstitutioner såsom GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteatern och Göteborgs Symfoniker m fl. Kören får regelbundna uppdrag av Göteborg&Co samt sjunger på gudstjänster, vigslar och företagsevent. Konsertturnéer har fört kören runt om i landet och även utomlands, senast till en lyckad konserthelg i Riga.

Kören är uppbyggd med engelska katedralkörer som förebild och fungerar som en eftermiddagsskola med repetitioner två gånger per vecka för gossarna och en gång per vecka för herrarna. Under min tid som konstnärlig ledare (2015-2018) har medlemsantalet varierat mellan 40-50 medlemmar.

 

Gosskören har fyra olika grupper från nybörjare till manskör och sjunger varierad repertoar men huvudsakligen traditionell klassisk kyrkomusik.

Preparanderna är körens nybörjargrupp som övar en gång per vecka och tar emot alla sångintresserade gossar i 6-8-årsåldern.

I aspirantgruppen lär gossarna noter, musikaliska begrepp samt att förstå och tolka notbladet. 

Konsertgossarna övar 5 timmar i veckan (2X2,5h) och förbereder repertoar för gudstjänster, konserter och andra uppdrag. Terminerna är ganska intensiva, särskilt höstterminen då konsertgossarna ibland behöver klara av upp till 20-tal uppträdanden.

Herrarna övar en gång per vecka och vid sidan av programmet med konsertgossarna förbereder de även egen manskörsrepertoar. Herrkören fyller en mycket viktig roll inte enbart musikaliskt utan även socialt. Ingen kan som en gosskörsherre uppmuntra en ledsen gosse eller hjälpa till när det praktiska med noter eller konsertkläder trasslar till sig. Ingen kan ha bättre förståelse för scenskräcken inför konserten eller nervositeten under första lägret. Musikaliskt kunniga och flera dessutom skickliga instrumentalister är körens herrar en inspirationskälla och förebild för gossarna. Herrkören är ett mål som många gossar ser fram emot.

 

Sångkvalité, sångglädje, sammanhållning och hänsyn till varandra är de ledord jag ständigt strävar efter att förkroppsliga i mitt arbete med kören. Och för det mesta blir jag inte besviken. Tvärtom!

 

Inese P Johansson,

konstnärlig ledare och dirigent för Göteborgs gosskör

 

 

2017 års styrelse: Margareta Raab, Joakim Olsson Kruse, Lovisa Kronstrand Alinder, Vivi Boozon, David Pettersson, Urban Westerlund och Karin Skogberg Ankarmo. På bild saknas Erik Svensson och Hugo Sunnerhagen. Läs mer om styrelsen här.