Festivaler

Gosskörsfestivalen - allmän information

En gång om året anordnar Svenska kyrkans gosskörsförening en festival i Rättvik, där gosskörer från hela landet, och även från andra länder, träffas och sjunger tillsammans under några dagar. På festivalen stimuleras gosskörerna på tre olika sätt:

  • Sångarna repeterar gemensamma stycken tillsammans. Detta gör att de kan dra nytta av festivalens skickliga ledare, men också att de kan stimulera varandra att utvecklas och nå goda resultat med sina röster.
  • Konserter hålls med internationellt eller nationellt kända gosskörer. Grupper av skickliga manliga sångare blir också förebilder för gossarna.
  • Vidare anordnas seminarier med tex. kända gosskörsledare eller sångpedagoger, för körledarna.

Dessutom finns det gott om tillfälle för gossarna att ha kul tillsammans och att känna att det finns många duktiga gosskorister i landet.