Information och Anmälan till Gosskörsfestivalen 2017

Anmälningsblankett 2017 - finns här

Informationsfolder 2017 - finns här

 

LEDARE 2017:
SATB-kören och Manskören leds av Peter Nardone, Worscester Cathedral
Aspirantkörledare och Diskantkörledare: Britta Backlund Rödland, Visby
 
REPERTOAR
 
SATB: 
Mozarts Requiem (se informationsfoldern)
 
MANSKÖR:
Noter skickas
 
DISKANTKÖR: Samtliga diskantröster (Aspiranter+sopraner+gossaltar)
Britten Psalm 150
 
GEMENSAM:
G F Händel: Hallelujakören 
W Åhlén: Sommarpsalm, vers 2-3
CC Scholefield: Den dag du gav oss, SATB, Ass dur H Schütz: Allas ögon (Psalm 827 ur Psalmer i 90-talet, SATB)