Konsertkalender

VÅREN 2017

Torsdag 25 maj kl 11:00, Trefaldighetskyrkan, Karlskrona: Högmässa på Kristi Himmelsfärdsdagen
Fredrikskyrkans Gosskör och Herrkör

Söndag 6 juni kl 15:00, Uppsala domkyrka: Konsert på nationaldagen
Uppsala domkyrkas gosskör

Söndag 11 juni kl 16:00, Skagens kyrka, Danmark: Konsert
Uppsala domkyrka gosskör

Torsdag 15 juni kl 20:00, Evangelische Kirche von Luxemburg: Konsert
Uppsala domkyrkas gosskör

Fredag 16 juni kl 19:00, Domkyrkan Helsingfors: Konsert
Konsert med Stockholms gosskörs konsert

Lördag 17 juni kl 20:00, Jesuitenkirche, Solothurn, Schweiz: Konsert
Uppsala kyrkas gosskör

Lördag 17 juni kl 18:00, Niguliste Muuseum, Tallinn: Konsert
Stockholms gosskörs konsertkör

Söndag 18 juni kl 12:00, Svenska kyrkan i Tallinn: Högmässa
Stockholms gosskörs sopranstämma

Sondag 18 juni kl 10:00, St St Franziskanerkirche, Solothurn, Schweiz: Gudstjänst
Uppsala kyrkas gosskör