GOSSKÖRFESTIVALENS HISTORIK

1994 skapades en Gosskörfestival i Rättvik på initiativ av Anders Lindström som då var musikkonsulent i Västerås stift. 1996 tog han även ett initiativ till att bilda Svenska Kyrkans Gosskörförening som enligt stadgarna fick till uppgift att:

1. Stödja, uppmuntra och befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar samt unga män på väg in i vuxenvärlden.
2. Bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet.
3. Utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie-, fortbildnings- och gosskörssammankomster.

Läs hela gosskörsfestivalens historik av Anders Lindström

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.