Medlemskörer
Beskrivning av körerna finner ni längre ned

Österåkers Gosskör

Österåkers Gosskör startades för ett par år sedan med ett litet gäng mellanstadiekillar som gillar att sjunga. Idag består kören av ca 15 killar från ak 1 till åk 9 som repeterar en gång per vecka och leds av Urban Westerlund och Per Björsund. Kören sjunger på gudstjänster, Lucia- och vårkonsert. Gosskörfestivalen i Rättvik har varit en given höjdpunkt på gosskörsåret. Nu i november kommer vi tillsammans med Stockholms domkyrkoförsamlings gosskör och Katarina gosskör att göra Faurés Requiem, ett favoritstycke ända sedan festivalen i Rättvik 2014. Emellanåt plockar vi fram Djembetrummorna och då blir det ett mäktigt sväng som kontrast till alla vacka melodier.

Adolf Fredriks gosskör

Arboga gosskör

Boys Voice - Varbergs gosskör

Danderyds församlings gosskör

Eftiskören (pojkgrupp) – Åhus församling

Enskede gosskör

Falu Kristine gosskör

Fredrikskyrkans gosskör & herrkör

Gotlands gosskör

Gosskören, Täby församlings körskola

Göteborgs gosskör

Göteborgs domkyrkas gosskör

Helsingborgs gosskör

Hägerstens gosskör

Härnösands domkyrkas gosskör

Högalids gosskör

Johanneskören, Skövde

Katarina kyrkas gosskör, Stockholm

Kungsbacka gosskör

Laudate – Lerums gosskör & herrkör

Linköpings gosskör

Lukaskören, Svedala församling

Luleå domkyrkas gosskör

Lunds domkyrkas gosskör

Nidarosdomens guttekor

Olaus Petri gosskör, Örebro

Skara domkyrkas gosskör

Sofia Albertina gosskör, Landskrona

Sofia församlings gosskör, Jönköping

Sofia församlings gosskör, Stockholm

Storkyrkans gosskör, Stockholm

Stockholms gosskör

Stora kyrkans gosskör, Östersund

Syngedrengerne (Vor Frue Kirke), Assens

S:t Petri gosskör, Malmö

Tidaholms gosskör

Töreboda gosskör

Uppsala domkyrkas gosskör

Västerleds gosskör

Västerås domkyrkas gosskör & herrkör

Växjö gosskör

Åmåls församlings gosskör

Österåkers gosskör

 

Adolf Fredriks Gosskör

Adolf Fredriks Gosskör är en profilkör vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Gosskören bildades 1965 av musikdirektör Jan-Åke Hillerud, som ledde kören till 1997. Under hans ledning utvecklades verksamheten till en högkvalitativ kör med gott renommé. Efter ett uppehåll i verksamheten startades Gosskören igen 2001 av Christoffer Holgersson och han var dess dirigent fram till 2009 då Pelle Olofson tog över ledarskapet. 2017 tillträdde Tony Margeta som ny dirigent och konstnärlig ledare.Kören består idag av ca 60 pojkar och unga män i årskurs 5-9 och är indelad i sopran, alt, tenor och bas. Pojkar i årskurs 4 sjunger under sitt första år i Preparandkören för att sedan söka till Gosskören.

Gosskören har genom åren bland annat medverkat i konserter med Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, Sveriges Radios Symfoniorkester samt Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. De har medverkat i TV, bland annat i Prins Nicolas dop, Melodifestivalen, Skavlan och Nyhetsmorgon. Gosskören är flitigt anlitad för sång vid konferenser och företagsevenemang samt har en regelbunden konsertverksamhet. Konsertturnéer har under åren gjorts till bl.a. Italien, Estland, Tyskland och Japan och kören har även spelat in ett flertal cd-skivor.

http://www.afboyschoir.se​

 

AFG

Danderyds församlings gosskör

Danderyds Gosskör startades i oktober 2014 av kyrkomusiker Kerstin Evén, och består av ett 20-tal pojkar mellan 7 och 13 år, indelade i sopran 1 och 2 samt alt. Kören sjunger främst på gudstjänster och konserter i Danderyds församling, men gör gärna utflykter till andra församlingar och åker varje år till Rättvik på Gosskörsfestivalen.

Kören sjunger ofta tillsammans med sin systerkör, Ceciliakören, men gör även konserter med församlingens manskör och damkör.

Gossarna är allätare och sjunger både ur den sakrala repertoaren och mer poppigare tongångar. Under reformationsåret 2017 framförde de musikalen "Luthers ungar" och de har sjungit verk som t ex Faurés "Messe Basse" och Vivaldis Gloria.

 

danderyds församling

Falu Kristine gosskör

Falu Kristine gosskör tillhör Kristine församling och är en liten, men väldigt duktig grupp med killar. På påskdagen hade vi Påskdagsmässa där vi sjöng bl.a. Hallelujakören av Händel tillsammans med flera av församlingens övriga körer.

Vi vill passa på att välkomna er alla till Falu Kristine kyrka för avslutningskonserten för Gosskörfestivalen! Körledare är Thomas Andersson.

 Fredrikskyrkans gosskör och herrkör i Karlskrona

 

Fredrikskyrkans Gosskör & Herrkör är en kör i Karlskrona stadsförsamling. Kören tjänstgör huvudsakligen i Fredrikskyrkan och grundades 2012 på uppdrag av kyrkoråd och kyrkoherde Pamela Garpefors.

Kören består av fyra delkörer: en blandad barnkör, Aspirantkören, Gosskören och Herrkören. Kören har hela Blekinge som upptagningsområde. Kören har liturgisk profil, och inriktar sig nästan uteslutande på den klassiska körrepertoaren för framföranden på gudstjänster i Fredrikskyrkan: gregorianik, anglikansk körrepertoar samt specialkomponerad och beställd musik. 

Kören har även medverkat vid påven Franciskus besök i Malmö 2016 och sjungit vid gudstjänst i Slottskyrkan vid Stockholms Slott. Regelbundet samarbetar vi med Lunds domkyrkas gosskör, S:t Petri gosskör i Malmö och med Lunds stifts olika gosskörer, och framtida samarbete med Linköpings gosskör planeras. Fredrikskyrkan har åter öppnat efter omfattande renovering och kören kommer att medverka i radiogudstjänsten i Sveriges Radios vid Pingstdagens högmässa.

Körens första ledare var Joakim Olsson Kruse, och 2016 övertog Justin Hazelgrove dirigentskapet och har fortsatt att utveckla kören.​

 

Gotlands gosskör

Gotlands gosskör är en fristående kör som startades 2007 under ledning av körpedagogen Britta Backlund Rödland och pianisten Margareta Backlund. Kören har vuxit i stadig takt och har idag drygt 30 medlemmar mellan sju och tjugo år.

Repertoaren är både sakral och profan och spänner över klassisk musik av de stora mästarna till jazz, pop och nyskrivet. Britta och kören är efterfrågad såväl på gudstjänster som bröllop och firmafester och är sedan några år etablerade på de gotländska körscenerna.

 

 

Göteborgs Domkyrkas Gosskör

Göteborgs Domkyrkas Gosskör är en del av Domkyrkans körverksamhet där Gosskören, Flickkören och Gustavi Ungdomskör består av ca 190 körsångare från 8-25 år.

Gosskören startades 1962 och har genom åren etablerat en rad traditioner. Sedan 1997, då en parallell verksamhet för flickor startade, har dessa och några till blivit gemensamma för Goss- och Flickkörerna.

De publika arrangemangen: UNGA SJUNGA, körernas konsertserie, Vi sjunger in julen, på julaftons morgon kl.8, skolkonserter i advent, Luciakonserterna och Intåg i sommarhagen på nationaldagen är alla mycket välbesökta.

Varje år anmäler sig många för att provsjunga och vi är glada över att få följa nya kullar av aspiranter, som går sitt första och andra år, fortsätta genom Gosskören, vidare till målbrottsgruppen och sedan in i den blandade ungdomskör som är det sista steget innan de är ”pensionsmässiga” vid 25 års ålder.

Goss- och Flickkörerna strävar efter att låta barn och unga musicera i olika sammanhang på hög nivå och det kan ske genom en god blandning av alla de delar som ett körår innehåller: repetitioner, högmässor, gemenskapsdagar, konserter, läger och resor. För att uppnå dessa musikaliska mål satsar de medverkande mycket tid och engagemang. I gengäld når sångarna en tillfredsställelse över att förbereda och genomföra konserter i sammanhang där de får komma till sin rätt.

Många av våra körsångare som lämnar Göteborg för högre studier efter gymnasiet fortsätter, som en självklarhet, att sjunga i kyrkokörer på den nya studieorten.

Petter Ekberg

Göteborgs Gosskör

Göteborgs Gosskör grundades i Göteborgs Domkyrka 1962 och är sedan 1997 en fristående ideell förening med sina övningslokaler i Kristus Konungens församlingshem vid Heden. Gosskören samarbetar med olika kulturinstitutioner såsom GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteatern och Göteborgs Symfoniker m fl. Kören får regelbundna uppdrag av Göteborg&Co samt sjunger på gudstjänster, vigslar och företagsevent. Konsertturnéer har fört kören runt om i landet och även utomlands, senast till en lyckad konserthelg i Riga.

Kören är uppbyggd med engelska katedralkörer som förebild och fungerar som en eftermiddagsskola med repetitioner två gånger per vecka för gossarna och en gång per vecka för herrarna. Under min tid som konstnärlig ledare (2015-2018) har medlemsantalet varierat mellan 40-50 medlemmar.

Gosskören har fyra olika grupper från nybörjare till manskör och sjunger varierad repertoar men huvudsakligen traditionell klassisk kyrkomusik. Preparanderna är körens nybörjargrupp som övar en gång per vecka och tar emot alla sångintresserade gossar i 6-8-årsåldern. I aspirantgruppen lär gossarna noter, musikaliska begrepp samt att förstå och tolka notbladet. Konsertgossarna övar 5 timmar i veckan (2X2,5h) och förbereder repertoar för gudstjänster, konserter och andra uppdrag. Terminerna är ganska intensiva, särskilt höstterminen då konsertgossarna ibland behöver klara av upp till 20-tal uppträdanden. Herrarna övar en gång per vecka och vid sidan av programmet med konsertgossarna förbereder de även egen manskörsrepertoar. Herrkören fyller en mycket viktig roll inte enbart musikaliskt utan även socialt. Ingen kan som en gosskörsherre uppmuntra en ledsen gosse eller hjälpa till när det praktiska med noter eller konsertkläder trasslar till sig. Ingen kan ha bättre förståelse för scenskräcken inför konserten eller nervositeten under första lägret. Musikaliskt kunniga och flera dessutom skickliga instrumentalister är körens herrar en inspirationskälla och förebild för gossarna. Herrkören är ett mål som många gossar ser fram emot.

Sångkvalité, sångglädje, sammanhållning och hänsyn till varandra är de ledord jag ständigt strävar efter att förkroppsliga i mitt arbete med kören. Och för det mesta blir jag inte besviken. Tvärtom!

Inese P Johansson,

konstnärlig ledare och dirigent för Göteborgs gosskör

 

 

Härnösands domkyrkas gosskör

Härnösands domkyrkas gosskör består i nuläget av fyra killar i aspirantgruppen Domherrarna. När jag tog över hösten 2016 var det endast en kille kvar, så vi kämpar oss stadigt uppför den uppförsbacke som rekrytering till gosskörer är. Gosskörsverksamheten i Härnösand blomstrade kring millennieskiftet, men några års torka på rekryteringsfronten i kombination med att ett gäng herrar flyttade ut ledde snabbt till att det tappade. Många i församlingen, både anställda och församlingsbor, minns den tiden och det finns ett stöd från församlingen om att arbeta med detta, trots att det just nu är en liten grupp.

Det är en väldigt varm stämning bland killarna och de är fokuserade (mer eller mindre exemplariska) på repetitionerna, vilket jag tror är ett perfekt grundläge när nya killar kommer och vill prova vara med.

Vi har till största del samarbetat med flickkörerna, med gemensam repertoar (mest traditionell ”barnkörsrepertoar”) till bland annat musikgudstjänster, adventskonserter, vårkonserter och luciatåg. Domherrarna har också fått ansluta sig till domkyrkokörens sopraner och sjungit några välkända godbitar på adventskonsert. Det har varit med mycket stor förtjusning killarna stått tillsammans med en stor fyrstämmig kör!

Till årets upplaga av Gosskörens dag kommer vi att för första gången på flera år sjunga i högmässan som enbart en gosskör, med några herrar från musiklinjen Kapellsberg på Härnösands folkhögskola. Det har varit och är väldigt inspirerande och roligt att göra saker tillsammans med flickkörerna, men det känns väldigt roligt att kunna våga stå på egna ben!

Per Brudsten, organist i Härnösands domkyrka

 

Kanalkyrkans Gosskör

Vår lilla grupp består just nu av två pojkar 10-11 år. De träffas varje onsdag efter skolan och de brukar hänga i kyrkans café i samband med övningen. För det mesta umgås de runt sina datorer och fikar, ibland spelar de innebandy, fotboll eller leker allmänt i kyrkans gymnastiksal innan det är dax för sång.

Det hela började för 10 år sedan då det var flest pojkar på babysången som följande år blev musiklek och barnkör. I snitt har det varje år varit 5 pojkar i kören sedan starten för fem år sedan, då kören hette ”Kanalkyrkans grabbar”. Vi sjöng enkel barnrepertoar och varvade sången med lekar och dans. Idag sjunger pojkarna mest sopranstämman i traditionell körrepertoar då de är så få deltagare. Kören har bytt namn till Kanalkyrkans Gosskör efter att ha varit med på gosskörslägret i Rättvik några gånger. Vi markerade här att pojkarna nu sjunger en helt annan typ av repertoar än tidigare. Att vi har lärt oss mer klassisk kyrkorepertoar ända från 1200 talet till idag. Kanalkyrkan, som är en equmeniaförsamling har en stor körtradition och det finns fyra vuxenkörer, barnkör, gosskören och en ungdomsgrupp som sjunger regelbundet på gudstjänsterna. Ett stort stöd för gosskören finns i församlingen t. ex. fick pojkarna kåpor med ett broderat Equmeniakors uppsydda av två kvinnor i kyrkan inför gosskörernas dag.

Samarbeten som pojkarna har är bl.a. medverkan på Sandvikens Manskörs jul- och vår konsert de senaste fem åren. Vid ett par tillfällen per år slog vi ihop Kanalkyrkans grabbar med barnkören Änglakören och då blev det ca. 20 barn i kören med hälften pojkar och flickor. Med den sammansättningen har vi satt upp två barnmusiker per år. Förra året hade vi ett samarbete med Torsåkers församling och satte upp en nyskriven barnmusikal ” lilla jag” skriven av Malin och Sven Hedström.

Den här veckan (läs förra veckan) ska pojkarna åka till Uppsala och medverka med de övriga gosskörerna på kyrkomusikersymposiet. Repertoaren är inte helt lätt, men pojkarna kämpar på med få in de nya sångerna med taktartsbyten, tonartsbyten, tempoväxlingar, långa pauser, texter på latin, tyska och engelska. Sångerna är svåra till en början, men de växer till sig hos pojkarna mer och mer efter varje repetition. Det kommer att bli en häftig upplevelse för både pojkarna och för åhörare. Vi hoppas att pojkarna ska få mycket inspiration och fortsätta att sjunga och att fler pojkar hakar på under året i Sandviken. Gosskören behöver synas i samhället och skolan. Kören brukar vara med på lokala festivaler och göra skolturnéer. Kören gör också hembesök och deltar med sin sång i kyrkans diakonala arbete. Det krävs mycket engagemang för att driva gosskören vidare. Kan vi ta ett steg till och sjunga flerstämmigt? Kan pojkarna fortsätta även efter mellanstadiet? Vi ska göra ett försök i höst och bjuda in vuxna män som sjunger och lär sig musikteori ihop med pojkarna.

Nina Strang Brydevall, Musikledare och Körledare för Kanalkyrkans Gosskör

 

Katarina Gosskör

Katarina Gosskör grundades 1969 av Lars-Ewe Nilsson. Kören är en viktig del i Katarinakörernas ”pyramid”struktur som har vuxit fram ur Lars-Ewes och frun Gunnels samarbete, där barn redan från 3 års ålder börjar sjunga och genom åren blir goss-, flick och vuxenkorister.

Gosskören sjunger oftast med Katarina manskör (som leds av Lars-Ewe Nilsson) och även med dem nyblivna herrar som kallas Katarinas Sturar. Sedan 2012 leds kören av Gregory Lloyd. Vi sjunger på gudstjänster, på konserter både i kyrkan och konserthus och har gjort radio- och tvinspelningar. Repertoaren kommer från många källor och tidsepoker, från medeltiden till spel- och filmmusik. Närmast ska vi sjunga Faurés Requiem och efter det kommer den traditionella och hektiska Advents-och Jultiden.

 

 

 Kungsbacka Gosskör

Kungsbacka gosskör är 7 stycken sångare varav 5 stycken är med på denna bilden som är från den 14/10 då vi sjöng i högmässan i Tölö kyrka. Gosskören startade våren 2018 och vi som leder kören är organisterna Leander Franke och Ulrika Hjerten Åberg. Längre fram i höst ska vi sjunga på advent och jul konserter. Gosskören ska också sjunga på ”Jul på Tjolöholm”, vilket vi hoppas blir en fin reklam för kören.

Hälsningar Ulrika Hjerten Åberg & Leander Franke

 

Lerums församlings gosskör - Laudate

Hej allihopa! Här kommer en hälsning från Lerums Församlings gosskör – Laudate. Bilderna är ett minne från våra Luciakonserter i December 2018 i Lerums kyrka.

I Lerums Församling har det funnits kör för killar sedan 2002. Beslutet att starta gosskör gjordes av Yvonne Carlsson som det året ”råkade” få flera killar i barnkören och fann det möjligt att kunna ha en ren kör för killar. Laudate kallades denna kör och det är fortfarande namnet på Lerums Församlings körverksamhet för killar. Det har sedan 2002 sjungit mellan 15-25 killar varje vecka i Laudate och det är med stor stolthet vi har kunnat bevara verksamheten i Lerum. I Lerums Församling jobbar två organister, Yvonne Carlsson och Helena Granmo med församlingens körtrappa. För tjejer finns det idag körerna Gloria (6-7 år), Cantica1 (8-9 år), Cantica 2 (10-12 år) och
Cantica 3 (13-14 år) och för killarna finns det Laudate 1 (6-8 år), Laudate 2 (9-11 år) och Laudate 3 (12-14 år). Efter det är man välkommen att börja i ungdomskören, Gaudia som idag är en blandad kör SATB från åk 8 med 24 medlemmar. Hela körtrappan omfattar ett 80-tal barn och ungdomar som övar varje vecka.

Gosskören sjunger i gudstjänster och konserter, men är även ute på resande fot. Ibland sjunger vi tillsammans med Gaudias tenorer och basar. Ofta sjunger vi tillsammans med övriga körer i körtrappan som vid Lucia, vårkonserter och andra stora konserter. Ett roligt projekt som tar mycket av killarnas tid just nu heter ”Gå med dej”. Projektet startade vid den stora flyktingkrisen och killarna skrev texter och Edo Bumba, Anette Wallin och David Oest
tonsatte dem. Detta projekt genomför vi tillsammans med Varbergs gosskör, Boys voice och kommer att resultera i en skivinspelning i början av sommaren 2019.

 

Linköpings gosskör

Låt oss presentera Linköpings Gosskör!

För tre år sen slogs alla resurser kring sjungande killar i Linköping ihop och Linköpings Gosskör bildades. Linköpings Gosskör är hela domkyrkopastoratets kör och vi samarbetar också med Linköpings missionsförsamling som håller oss med övningslokaler den ena av våra två repetitionsdagar. Vi har aspiranter, diskanter, målbrottare och manskören Coro Netto. När diskanter och Coro Netto sjunger tillsammans, vilket de gör ofta, heter de konsertkören.

Vi sjunger i högmässor och på konserter. Just nu ävar vi mest på Benjamin Brittens A Ceremony of Carols. I vår har vi mycket att se fram emot: Besök av Stockholms Gosskör, Carmina Burana med ett antal vuxenkörer och tre symfoniska blåsorkestrar, samt framförallt - gosskörsfestivalen i Rättvik.

Bilden är från vår resa till S:t Albans och Oxford i våras. Om ni inte känner igen våra killar kanske ni känner igen Harry Potter-trädet?

Körledare är Lovisa Kronstrand Alinder, Vivi Boozon och Annika Blohm.

https://linkopingsgosskor.se/

 

Linköpings gosskör

Luleå Domkyrkas gosskör

Luleå Domkyrkas gosskör är nog mer en liten sånggrupp än en stor kör, vi är 6 unga herrar 9-12 år som träffas en timme i veckan och sjunger. Starten var 2014 med en intensivvecka i början på sommarlovet och sedan hösten 2014 övar vi regelbundet varje måndag. Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Domkyrkan i Luleå och har också del i konsertutbudet i kyrkan. Givetvis vill vi gärna bli fler - det går att kombinera hockey och sång! Ett jättelyft för killarna var deltagandet i gosskörsfestivalen 2015 - vi kommer gärna igen, kanske inte i år men 2017.

 

 

Lunds Domkyrkas Gosskör

Inspirerad av den engelska gosskörstraditionen grundades Lunds gosskör år 1976 av Eva Svanholm Bohlin som ledde kören fram till 2008. Tidigare hette Lunds Domkyrkas gosskör Cantarellerna, men bytte 2015 namn till Lunds gosskör efter att körens verksamhet gick in under Lunds pastorat. 2018 återgick verksamheten till Lunds domkyrkoförsamling och har därför även återtagit namnet Lunds domkyrkas gosskör. Gosskören är känd för körens Lucia-uppträdande i Lunds domkyrka som varje år har fyra fullsatta konserter. 

Kören är uppdelad i fem grupper (Aspiranterna 1 (ca 6-8 år), Aspiranterna 2 (ca 6-11 år), Voces Cathedrales (sopraner och altar), Domherrarna (sångare i målbrottet) och Cantores Cathedrales (manskören) som tillsammans bildar en hel gosskörtrappa i fem steg. Alla grupperna repeterar i Mikaelssalen, som ligger bakom Lunds domkyrka. Voces Cathedrales och Cantores Cathedrales övar därutöver en gång i veckan tillsammans i storkören. Vid de större projekten sjunger alla grupperna tillsammans så även de yngsta får sjunga med manskören. Det är roligt och lärorikt för alla.

Aspiranterna 1-2 samt Voces Cathedrales leds huvudsakligen av Susannah Carlsson. Voces Cathedrales leds även av Robert Bennesh som också leder Domherrarna och Cantores Cathedrales. Samarbetet mellan körledarna om Voces Cathedrales binder ihop de olika grupperna så att pojkarna är helt vana vid båda körledare och det faller sig naturligt att röra sig vidare till Domherrar och Cantores Cathedrales när tiden är inne.

Nidarosdomens guttekor

er Norges eldste guttekor. I starten av 1100-tallet kom stenhuggere fra hele Europa til Trondheim for å bygge kirken som senere skulle bli Nidarosdomen. Munkene underviste stenhuggernes sønner i latin og religion og til gjengjeld sang guttene i messene. I 1927 ble koret stiftet i sin nåværende form, etter forbilde av Uppsala domkyrkas gosskör. I dag er koret åpent for alle gutter i Trondheim og består av 85 sangere.

Korets hovedoppdrag er sangopplæring, sang i høymessene i Nidarosdomen og konsertaktivitet over hele verden.

Koret følger den tyske guttekor-tradisjonen men øver og opptrer i en SSAATTBB-oppstilling.
Før en sanger får prøvesynge for hovedkoret gjennomgår den en 1-2 års aspiranttid med to ukentlige øvelser der den lærer grunnleggende sangteknikk og venner seg til flerstemt sang.
Hovedkoret består for tiden av 30 guttesopraner og 25 guttealter. I herrestemmene sitter det 30 tenorer og basser.

Guttekoret tar på seg konsertoppdrag i hele verden og reiser på minimum en langtur hvert år. Mange sangere synes at turene er de mest spennende oppdrag. I de siste år har koret vært på turné i Taiwan, Singapore, Russland, USA, Italia, Tyskland og Danmark.

Det sosiale samholdet er nøkkelen for et godt fungerende guttekor: Hver høst drar hele koret på en sommerleir for å bli kjent med de nye sangere og lære seg nytt repertoar. Herresangerne leder aktivitetene og er trygge voksenpersoner for guttene både på leiren og på turné.
Guttekoret disponerer et eget øvingslokale med lekerom der guttene kan henge med sine venner før og etter korøvelsene.

Korets dirigent er Bjørn Moe.

www.facebook.com/guttekoret

Olaus Petri gosskör

Olaus Petri gosskör återbildades 2011 efter många års uppehåll. Det är en diskantkör om 12 gossar som leds av Ingrid Misgeld och vars hemvist är Olaus Petri församling i Örebro. På Tacksägelsedagen hölls en konsert tillsammans med ungdomskören OPQ där bl a svensk musik av Thyrestam och Wideen framfördes. Faurees requiem är också ett verk som sjungits tillsammans med ungdomskören i Olaus Petri. Under hösten sjunger kören enligt anglikansk tradition en egen "evensong", och helt enligt körens egna tradition ser vi mycket fram emot att få åka till Rättvik på gosskörfestival där vi tidigare har tagit den här glada bilden.

 

Skara domkyrkas gosskör

Skara Domkyrkas gosskör är en relativt nystartad (hösten 2013) diskantkör om 6 medlemmar, körledare är Åsa Nyberg.

Vi medverkar vid Högmässor o konserter i Domkyrkan, oftast tillsammans med församlingens Flick- o Ungdomskör.

Årets höjdpunkt är Gosskörfestivalen i Rättvik dit alla grabbarna gärna vill åka, ”Undrar var vi får bo nästa år?” är frågan som ställts redan när vi lämnat parkeringen vid Rättviks stiftsgård efter avslutad festival!

På bilden övas det inför Luciakonserter i Domkyrkan.

 

skara

Sofia Gosskör, Stockholm

Sofia gosskör består just nu av 7 killar mellan 8-10 år som ofta sjunger tillsammans med flickkören och ibland tillsammans med ungdomskörens killar. Kören har funnits med kortare uppehåll sedan 2011. Vi har också fått hänga på Gregory Lloyd i Katarina församling för att få sjunga med fler gosskörer. Körledare är jag, Bolla Henriksson, organist i Sofia församling sedan 2006.

 

 

sofia

Sofia-Kristine Gosskör

Gosskören är en kör för killar mellan 7 och 12 år. En kör som sjunger på killars sätt och på killars villkor! Det som utmärker just den här kören är den höga ambitionen som finns hos medlemmarna i kören. Här vill man utvecklas och är villig att lägga sin tid på musiken och sången.

– Killarna i kören brukar gilla utmaningar. Gärna flerstämmigt och gärna på latin – men det ska varvas med lite andra roligheter, en bra mix av glädje och allvar passar killarna bra.

Kören har idag 10 medlemmar, men skulle gärna se att kören växte med fler killar som även de brinner för sången.

-Varje år åker vi på Gosskörläger och sjunger med andra killkörer från olika håll i landet. Då märker vi hur roligt det är att vara många. Vi vill alltså gärna bli fler som sjunger i Gosskör även här hemma i Jönköping. Kören sjunger på gudstjänster och konserter främst i Sofiakyrkan och Kristine kyrka, åker på läger och har kördagar.

Kören leds av Pär Hammarlund (huvudansvarig) och Håkan Sparf.

 

 

Sollentuna gosskör

Sollentuna gosskör grundades 1973 av Kurt Romberg, organist och kyrkomusiker i Svenska Kyrkan, Sollentuna. I 35 år gick kören under namnet Laurentii Gosskör. Sedan 2005 leds kören av Maria Stadell och 2009 bytte kören namn till Sollentuna Gosskör. Sollentuna är en kommun i norra Stockholm och körens hemvist. Gosskören består av 50 korister i åldrarna 8-35 år. Kören har under åren rest till Danmark, Tyskland, Schweich, Malta och diverse städer i Sverige. I början Maj 2018 gjorde Sollentuna Gosskör en körresa till Nice, Frankrike, där man bla. sjöng i Eglise Saint Pierre d’ Arène. Foto från kyrkan.

 

 

sollentuna

Storkyrkans Gosskör

Storkyrkans Gosskör har sina rötter från 1600-talet då skolpojkar sjöng i Jacobs kyrka (förmodligen på begravningsceremonier). Herrdelen av kören kallas fortfarande idag för Schola Sancti Jacobi.

Kören, i sin nuvarande form, startades år 1944 under ledning av Waldermar Åhlén. I början av 2000-talet gjorde man ett namnbyte och har nu sin hemvist i Stockholms domkyrkan, Storkyrkan. Bland högmässorna och evensång sjunger vi ett flertal konserter per år. Vi sjunger repertoar från medeltid till nutid.

En av årets höjdpunkter är medverkan under Gotlands medeltidsvecka, då vi sjunger dagligen i Visbys vackra domkyrka, en tradition för kören de senaste 25 åren! Under våren 2016 laddar vi inför ett roligt samarbete med 3 andra gosskörer: Katarina gosskör, Österåkers gosskör och Uppsala domkyrkas gosskör.

 

 

storkyrkan

Stockholms gosskör

Stockholms Gosskör bildades 1938 med Wiener Sängerknaben som främsta modell och har sedan starten endast haft tre huvudledare. Under åren har kören utvecklats till en blandad kör av mer brittisk modell, och idag består den av ca 130 medlemmar i åldrarna 8-40 år. Det finns fem stycken olika grupper: Preparandkör, Diskantkör, Sopraner, Målbrottskör samt Manskör. Sen finns det faktiskt också en Veterankör!

Konsertkören, som består av sopranerna och Manskören, konserterar regelbundet både i Sverige och utomlands när kören turnérar. Sommaren 2015 var vi i USA där vi bl a sjöng i St Thomas Church och kände oss som vilken Engelsk katedralkör som helst. Förutom i kyrkor sjunger vi på olika event och tillställningar, samt gärna i konserthus eller på andra scener – själva eller tillsammans med andra körer. Vår repertoar är blandad och sträcker sig från den tidiga kyrkomusiken till dagens pop och visor. Men bäst klingar nog den klassiska gosskörsrepertoaren trots allt!  Vill du läsa mer om oss så finns vi på

www.stockholmsgosskor.seeller på Facebook https://www.facebook.com/stockholmsgosskor/?fref=ts

 

 

 

stockholm

 

Tidaholms gosskör

Tidaholms gosskör är en ung kör som startades oktober 2019 efter Barnkörfestivalen i Åmål, men killarna har sjungit i kör sedan 6-årsåldern.

I dåvarande körtrappa hade vi tre olika körer: fr. 5 år till åk.3, åk.4 till åk.6 och ungdomskören fr.åk.7. Vi insåg att vi hade många killar i körerna och började drömma om att starta en gosskör och kunna lyfta killarna.

Vägen dit var absolut inte självklar. Tidaholm har aldrig haft en gosskör och många ansåg att goss- och flickkörer tillhör storstäder och domkyrkor. Det blev många diskussioner med både föräldrar, kollegor och kyrkoherde. Dels om hur vi inkluderar alla som vill sjunga, hur blir det om man har svårt att identifiera sig med något kön, sorg hos föräldrar som kommer från länder där flickor och pojkar inte får vara tillsammans osv. Vi var mycket beslutsamma och övertygade och voilà - här är vi, Tidaholms gosskör!

Vi är en diskantkör om 11 gossar i åldrarna 7 till 13 som leds av Assia Miteva och Gergana Andersson vilket är så himla kul och oerhört tacksamma för. Killarna är otroligt ambitiösa och med hög arbetsmoral, blandat med skratt och bus och med glimten i ögat. De brukar gilla utmaningar i form av flera stämmor, olika språk och musik från olika tidsepoker. Repertoaren vi sjunger är klassisk körrepertoar.

Tidaholms gosskör medverkar regelbundet vid söndagens mässa och konserter i Tidaholms kyrka, ensamma och tillsammans med församlingens flick-, ungdoms- och vuxen körer.

Under sin hittills korta existens har kören hunnit sjunga vid advents- och julkonserter tillsammans med församlingens alla körer, ”Världens barn”-gala liksom söndagsgudstjänster. Våren 2020 skulle vi framfört Chilcott’s  ”A Little Jazz Mass” men som så mycket annat blev konserten inställd.

Vi längtar efter att få åka till Rättvik på gosskörfestival, särskilt när det inte blev någon festival 2020 och vi var så förväntansfulla.

Det är obeskrivligt att, tillsammans med kören, utforska musiken och musicera med största vördnad för den konstnärliga kvaliteten, skapa möjligheter och se hur de växer i det de gör och möta deras stolta blickar under söndagens gudstjänst eller konsert.

Täby församlings gosskör

Täby församlings gosskör är en del i församlingens körskola. Dit kommer varje vecka ca 180 barn och sjunger i sex olika grupper. I de yngsta körerna sjunger pojkar och flickor tillsammans, men från åtta års ålder så kommer pojkarna till gosskören.

Körskolan är tio år gammal och gosskören har funnits i fem-sex år och haft ett varierat antal sångare. Just nu är det sju stycken där de flesta är åtta eller nio år gamla som ses i Tibble kyrka varje onsdag kl.17.00-17.45. Tyvärr finns det ju både musikklasser i närområdet och inom pendlingsavstånd så dit tappar vi pojkar varje år.

Jag som leder kören heter Erika och har varit deras körledare i ett år och gör då efter många år som körledare premiär inom just detta område. Att vara ledare för de här killarna är buskul! Det går sannerligen inte att göra en slentrianmässig körövning får då tappar alla intresset snabbt. Ny ordning, nya övningar, praktiska moment, välkänt och nytt, ordning och reda. Testa, leka, sjunga galet och sjunga fint, allt måste göras så att alla har fokus och tycker det är roligt. Om jag skulle säga vad jag tror att killarna tycker är roligast så är det när vi sjunger på latin, det är häftigt! Vi sjunger regelbundet i gudstjänster och konserter i församlingen och då både ensamma eller tillsammans med de andra körerna och även tillsammans med den vuxenkör jag leder.

Men visst vill vi blir fler! Så, du som läser detta, vet du någon kille i Täby som är sugen på att sjunga i kör? Skicka honom till oss!

Erika Alfredsson Bohlin, körledare

 

 

täby

Uppsala domkyrkas Gosskör

Det här är Uppsala domkyrkas Gosskör. Vi är ungefär 80 grabbar från åtta år och
uppåt. Fast egentligen är vi över 100 år gamla, för kören bildades redan 1920. Då fanns ingen gosskör i Sverige och Nathan Söderblom som var ärkebiskop tyckte att det borde göra det. Han såg till att vår kör startade, med hjälp av en stor summa pengar som skänktes av en klok och generös dam som hette Sally von Bahr: Fler borde göra som hon!

Idag medverkar gosskören vid högmässa i Uppsala domkyrka ungefär en gång i månaden, och flera konserter hålls även där varje år. Utöver detta ges också konserter på annan ort och kören turnerar ofta utomlands. Året avslutas vanligtvis med att gosskören framför sin årliga luciakonsert ”Goder afton, mitt herrskap!”.

www.udg.se

uppsala

Västerås domkyrkas gosskör och herrkör

är fjärde generationen sjungande pojkar och unga män i Västerås domkyrka. Medeltidens gossar gick i klosterskolan, och 1623 grundades Rudbeckianska Gymnasiet med högtstående musik. Än idag minns många den legendariske Bror Samuelson som grundade den första ”moderna” gosskören1957.

2016 återetablerades goss- och herrkören i domkyrkan. Idag sjunger 16 gossar och 22 herrar, plus uppemot 4 aspiranter. Gossar som herrar repeterar separat samt möts varje vecka i storkör. Vi har inte möjlighet till egen aspirantgrupp, utan dessa får enskild inskolning och går på halvfart under 1-2 terminer. Kören är i det närmaste helt liturgisk och tjänstgör i domkyrkan även om det formellt är en pastoratskör. Stommen är klassisk körrepertoar samt åtskillig specialskriven musik, t.ex av en komponerande tonårskorist. Västerås har också sitt eget förreformatoriska Graduale Arosiense, varur gregorianik regelbundet lyfts fram. Herrkören tycks särskilt stolt över att framföra denna musik för första gången på 500 år.

Både körledare och körassistent är måna om att få pojkarna att trivas, synas, bli tagna på allvar och kännas sig trygga i både lokaler och grupp. Därför får inte heller kören bli för stor. Många korister kommer direkt efter skolan, flera timmar innan repetitionen. Besökare till repetitioner brukar lägga märke till atmosfären där 8-åringar gärna hänger med långa 16-åringar och skäggiga 22-åringar känner ansvar för alla. Vi är stolta över den respektfulla miljön, utan särskiljande och där mobbing inte förekommer: när alla har blivit sedda och tagna i beaktning, behöver heller ingen hävda sig, eller märkas på någon annans bekostnad.

Under sin hittills korta karriär har kören hunnit sjunga i Slottskyrkan vid Stockholms Slott, medverka i advents- och luciakonserter samt framföra ”Förklädd gud” tillsammans med domkyrkans alla körer. Kören har flera gånger varit demonstrationskör vid kurser för blivande gosskörledare, och är för tillfället ”förebildskör” för uppstarten av gosskör vid Fredriksborgs Slotskirke i Hilleröd, Danmark.

Åmåls församlings gosskör

Åmåls församlings gosskör har funnits sedan hösten 2019. Vi har krånglat oss igenom pandemin och är glada över att kören överlevde den pärsen.

Här kommer ett par foton från i söndags då pojkarna sjöng på högmässan i Åmåls kyrka. Halva truppen orkade komma fast vi förlorat en timme under natten.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.